با کمک راهکارهای امنیتی کورتیس

کسب و کار شما امن تر میشود

سرویس رایگانی  که آدرس ها و فایل ها مشکوک را تحلیل کرده و فرایند کشف سریع ویروس ها، کرم ها، تروجان ها و تمامی انواع نرم افزار های مخرب را تسهیل می کند و راه حل های مفیدی در مورد پیشگیری از وقوع آنها در اختیار شما قرار میدهد.

تمام داده‌های کورتیس در یک نگاه

+100

آنتی ویروس

+100

آنتی ویروس

+100

آنتی ویروس

+100

آنتی ویروس

چرا به کورتیس نیاز دارید؟

Edit Content

هدف اصلی از هوش تهدید این است که به سازمان‌ها اطلاعات خطرات مختلفی را که از تهدیدهای خارجی با آن مواجه هستند، مانند تهدیدات روز صفر و تهدیدات پایدار پیشرفته نشان دهد. این اطلاعات می‌توانند شامل مواردی مثل اینکه چه کسی حمله کرده است، توانایی‌ها و انگیزه‌های آن‌ها چیست و شاخص‌های به خطر افتادن (IOC) چه بوده‌اند، باشد.

Edit Content
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.